Vinh danh top học sinh lớp đạt điểm cao trong kì thi cuối kỳ Khối 3 - Tháng 9

Sự nỗ lực và ý chí chinh phục toán học mỗi ngày của các em học sinh xứng đáng được tôn vinh trên BẢNG VÀNG của MATHX, là tấm gương cho nhiều em học sinh cố gắng và tiến bộ từng ngày.

Trường Toán online MATHX hi vọng các em sẽ giữ vững thành tích vào tiếp tục phát huy trong cuộc thi cuối kỳ sắp tới.