THỐNG KÊ CHI TIẾT KÌ THI THỬ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH (ĐỢT 1)

Trong 2 ngày diễn ra, kì thi thử vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh (Đề thi tại đây) đã thu hút được hơn 170 em học sinh tham gia, thử sức và đạt được nhiều kết quả tốt.
❤️Dưới đây là thống kê chi tiết về band điểm, cụ thể:
80 - 89 chiếm 13%
70 - 79 chiếm 20%
60 - 69 chiếm 7%
50 - 59 chiếm 13%
40 - 49 chiếm 10%
30 - 39 chiếm 7%
20 - 29 chiếm 1%


Ngoài ra, các câu hỏi nhiều em học sinh sai, số điểm trung bình trong kì thì vừa qua sẽ được thống kê chi tiết dưới đây:
- Có 163 bài thi của các con thi trong vòng 2 ngày diễn ra kì thi
- Mức điểm trung bình là 68,61 điểm
- Câu hỏi thường sai là câu 13 và 17 
- Có 77,3% các em đạt mức điểm trên trung bình (>50 điểm)

Nếu cần thêm thông tin, phụ huynh vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0866162019