THỐNG KÊ CHI TIẾT KÌ THI THỬ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG ARCHIMEDES (ĐỢT 3)

Trong 3 ngày diễn ra, kì thi thử vào lớp 6 trường Archimedes (Đề thi tại đây) đã thu hút được hơn 200 em học sinh tham gia, thử sức và đạt được nhiều kết quả tốt.
❤️Dưới đây là thống kê chi tiết về band điểm, cụ thể:
90 - 100 chiếm 26%
80 - 89 chiếm 28%
70 - 79 chiếm 15%
60 - 69 chiếm 16%
50 - 59 chiếm 7%
40 - 49 chiếm 4%
30 - 39 chiếm 3%
20 - 29 chiếm 1%


Ngoài ra, các câu hỏi nhiều em học sinh sai, số điểm trung bình trong kì thì vừa qua sẽ được thống kê chi tiết dưới đây:
- Có 210 bài thi của các con thi trong vòng 3 ngày diễn ra kì thi
- Mức điểm trung bình là 76,26 điểm
- Câu hỏi thường sai là câu 35, 45, 46, 49 và 50 
- Có 93,33% các em đạt mức điểm trên trung bình (>50 điểm)

Nếu cần thêm thông tin, phụ huynh vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0866162019