[LỚP 2] Phiếu bài về bài toán Sudoku

Trường Toán online MATHX gửi tới các em phiếu bài về bài toán Sudoku dành cho học sinh lớp 2

Các em học sinh tải tài liệu về và làm bài tập ra vở để luyện tập.

Chúc các em học tập tốt!