HỌC SINH THÁI KHÁNH LINH - LỚP 5A0 DÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ AMO 2023

Chúc mừng con Thái Khánh Linh - học sinh lớp MX23.5A0 - đã xuất sắc đạt Huy Chương Vàng Kỳ thi Toán quốc tế AMO 2023

Trong lớp con luôn là một trong những bạn nhỏ hiểu bài nhanh, áp dụng kiến thức vào bài tập thành thạo và hăng hái giơ tay phát biểu. Thầy Hiếu, cô Vy và đội ngũ giáo viên MATHX tự hào về con. Hãy tiếp tục cố gắng và phát huy con nhé ????????????