HỌC SINH NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC DÀNH HUY CHƯƠNG BẠC VÒNG QUỐC GIA FMO

Chúc mừng con Nguyễn Phạm Bảo Ngọc - học sinh lớp MX26.6A0 - đã xuất sắc đạt Huy Chương Bạc - Vòng Quốc Gia - Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO.

Trong lớp con luôn là một trong những bạn nhỏ hiểu bài nhanh nhất, áp dụng kiến thức vào bài tập thành thạo và hăng hái giơ tay phát biểu. Thầy Hiếu, cô Vy và đội ngũ giáo viên MATHX tự hào về con. Hãy tiếp tục cố gắng và phát huy con nhé ????????????