ĐỀ THI THỬ IKMC CẤP ĐỘ 1 – SỐ 1

Trường Toán online MATHX gửi tới phụ huynh và các con học sinh đề thi thử số 1 Toán quốc tế IKMC cấp độ 1

Các con học sinh tải tài liệu về và làm bài tập ra vở để luyện tập.

Thầy cô MATHX các con học tập tốt!