CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC - ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ IKMC CẤP ĐỘ 3

Trường Toán online MATHX gửi tới phụ huynh và các con học sinh phiếu bài các bài toán hình học - ôn thi toán quốc tế IKMC cấp độ 3

Các con học sinh tải tài liệu về và làm bài tập ra vở để luyện tập.

Thầy cô MATHX các con học tập tốt!