7 KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trường Toán online MATHX xin gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh một số thông tin về 7 KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS

1. Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) 2024

- Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 1 đến lớp 12

- Hạn đăng ký:

Theo trường: 15/10/2023 - 25/12/2023

Trực tuyến: 01/11/2023 - 17/02/2024

- Thời gian thi(dự kiến): 17/03/2024

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://kangaroo-math.vn/ 

2. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế IMEC 2024

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ Khối mầm non đến lớp 10

- Hạn đăng ký: 24h ngày 27/12/2023 (Thứ Tư)

- Thời gian thi - Vòng quốc gia: 28/01/2024 (Chủ Nhật)

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://bit.ly/ThongtinkythiIMEC2024 

3. Kỳ thi Olympic Toán học toàn cầu GJMAT 2024

- Đối tượng dự thi: học sinh từ lớp 1 đến lớp 10

- Hạn đăng ký: 24h00 ngày 03/01/2024 (Thứ Tư)

- Thời gian thi: 04/02/2024 (Chủ Nhật)

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây:https://bit.ly/Thongtin_GJMAT2024 

4. Kỳ thi Olympic trực tuyến FISO 2023-2024

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 

- Hạn đăng ký: 24h00 ngày 29/11/2023 (Thứ Tư)

- Thời gian thi

Ngày thi Vòng quốc gia: Ngày 24/12/2023 (Chủ nhật)

Ngày thi Vòng quốc tế: tháng 03/2024.

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://bit.ly/FISO23-24-ThongTinKyThi

5. Kỳ thi Olympic toán học quốc tế COPERNICUS CIMO 2024

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 

- Hạn đăng ký: 29/11/2023

- Thời gian thi: 16/12/2023 (Chủ Nhật)

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://olympic.fermat.edu.vn/mo-dang-ky-ky-thi-olympic-toan-hoc-quoc-te-copernicus-cimo-2024/ 

6. Kỳ thi Olympic toán học thế giới WIMO 2023

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 10

- Hạn đăng ký: 24h00 3/1/2024

- Thời gian thi: 04/02/2024 (Chủ Nhật)

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://bit.ly/Thongtin_GJMAT2024 

7. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ(AMC8)

- Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 4 - 8

- Hạn đăng ký: 16.08.2023 đến 25.12.2023

- Thời gian thi(dự kiến): 21/01/2024

- Thông tin cuộc thi, anh/chị phụ huynh tham khảo tại đây: https://www.amcvietnam.edu.vn/8